1 / 3
2 / 3
3 / 3

BẢNG TIN

Thông báo thi vét

Đối tượng: sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã hết thời gian đào tạo tại trường và chưa bị buộc thôi học: sinh viên đại học khóa 05; cao đẳng khóa 15; đại học liên thông khóa 7

Danh sách nhóm sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

Để việc nhận bằng trật tự và thuận lợi, Khoa MT-TN&BĐKH thông báo danh thứ tự nhóm nhận bằng tốt nghiệp. Các bạn theo dõi xem mình thuộc nhóm nào và thứ tự từng người trong nhóm.

Giới thiệu Khoa MT-TN&BĐKH

MÙA HÈ XANH

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

KIẾN TẬP THỰC TẾ

CLB HỌC THUẬT